Oleuropein

oleuropein 300x109

Oleuropein, zeytin ağacında bolca bulunan bir bitkisel kimyasaldır. Ayni zamanda, oleuropein ve parçalanma ürünü olan hidroksitirosol, çok güçlü antioksidanlardır.

Oleuropein sızma zeytin yağının acı, keskin tadını veren maddedir. Bu acılık, yapraklarda çok daha belirgindir. Oleuropein ayrıca, bakteri, virüs, protozoa (tek hücreli parazitler) ve mantar (kandida gibi) öldürücüdür.

Oleuropein, zeytin ağacının kabuklarında, gövdesinde, meyvesinde, yağında ve en yüksek oranda da yapraklarında bulunur. Oleuropein, zeytin yaprağın antioksidan özelliklerinden sorumlu olan başlıca moleküldür.

Oleuropein için, insan uygulamalarında, bir doz üst sınırı belirtilmemiştir. Küçük hayvanlarda yapılan bir çalışmada, ultra yüksek dozlarda dahi her hangi bir zehirlenmeye rastlanmadığı rapor edilmiştir. Almanya E Komisyonu, zeytin yaprağının her hangi bir kaydedilmiş risk taşımadığını beyan etmiştir.

OLEUROPEİNİN MİDE VE BAĞIRSAKLARDAKİ AKİBETİ

Oleuropein midede hızla parçalanarak (hidroliz) hidroksitirosol ve tirosola dönüşerek ince bağırsaklara geçer. Oleuropein bağırsaklardan emilerek kana geçemez. Hidrolize olmadan kalabilen oleuropein kalın barsaklarda bakteriler tarafından parçalanarak yine hidroksitirosola dönüştürülür (1). Fakat kalın bağırsaklarda her hangi bir emilim fonksiyonu yoktur. İnsanlarda, kan hidroksitirosol seviyeleri ile ilgili ölçümlerde çıkan sonuçlara göre, hydroxytyrosol, 32. dakikada kandaki en üst seviyesine ulaşır; buradaki yarı ömrü de 2,43 saattir. Yani en önemli oleuropein ürünü olan hydroxytyrosol yutulduktan yaklaşık ikibuçuk saat sonra kanda, vücuda alınabilen miktarının yarısına inmiştir (2).

BU BİLGİLERDEN ÇIKARILABİLECEK SONUÇLAR

Zeytin yaprağı ekstraktını bir defada ve büyük dozlarda alırsanız içindeki oleuropeinin çoğu midede parçalanıp vücudun yararlanabileceği bileşikler haline dönüşemeden barsak bakterileri ile karşılaşarak emilemeden dışarı atılır.

Zeytin yaprağı ekstraktı nispeten küçük dozlarda ve gün boyuna yayılarak kullanılmalıdır (en az 3 doz/gün).

Ekstrakt alındığında mide dolu olmamalıdır (aç karnına veya iki öğün arası en uygun zamanlardır).

KAYNAKLAR

  1. The fate of olive oil polyphenols in the gastrointestinal tract: implications of gastric and colonic microflora-dependent biotransformation. Molecular Nutrition Group, School of Food Biosciences, University of Reading, UK. Free Radic Res. 2006 Jun;40(6):647-58.
  1. Hydroxytyrosol disposition in humans. Unitat de Farmacologia de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (URAF-IMIM), Doctor Aiguader No. 80, 08003 Barcelona, Spain. Clin Chem. 2003 Jun;49(6 Pt 1):945-52.

ZEYTİN YAPRAĞINDA BULUNAN BAŞLICA DOĞAL ANTİOKSİDANLAR (Fenolik Bileşikler)

Zeytin yaprağı ekstraktında 20 üzerinde polifenolik antioksidan bulunduğu tespit edilmiştir ve her biri spesifik bir radikal grubunu dizginlerken, hep birlikte sinerji halinde, bilinen en güçlü doğal serbest radikal avcılarıdır.

– Oleuropein

– Hidroksitirosol

– Oleocanthal

– Verbaskozit

– Apigenin-7-glukozit

– Luteolin-7-glukozit

– Tirosol

– Vanilik asit

– Diosmetin-7-glukozit

– Kafeik asit

– Luteolin

– Rutin

– Diosmetin

– Vanilin

– Kateşin