ZEYTİN YAPRAĞI ÖZÜTÜ

Zeytin ağacı, binli yıllar gibi uzun süreli yaşamı olan çok dayanıklı bir canlıdır. Bu uzun yaşam süresini, onu zararlı organizmalara karşı koruyan, bir polifenolik antioksidan olan oleuropein adlı bir madde üretmesine borçludur. Bu madde zeytin ağacının her tarafında vardır, fakat en çok yapraklarında bulunur. Zeytin yaprağının içerdiği oleuropein ve elenolik asit bileşenlerinin birer doğal bitkisel antibiyotik ve antioksidan olduğu ve antimikrobiyal ajanlar olarak görev yaptıkları…

Zeytin Yaprağı Bilimsel Raporları

ZEYTİN YAPRAĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Olive (Olea europaea) leaf extract alters the cytokine profile of Leishmania major-infected macrophages: New insight into the underlying mechanism.Keirandish F, Mosaffa N, Tarahi MJ, Fallahi S.Parasite Immunol. 2018 Feb 16. Physical activity and Mediterranean diet based on olive tree phenolic compounds from two different geographical areas have protective effects on early osteoarthritis, muscle atrophy and hepatic steatosis.Szychlinska MA,…

Oksidatif Stres

Serbest radikaller, besinlerin oksijen kullanılarak enerjiye dönüşümü sırasında meydana gelen reaktif moleküllerdir. Oksijen, yaşam için vazgeçilmez olmakla birlikte, metabolizma sırasında serbest radikal kaynağı olarak bilinen ve son derece reaktif olan ara ürünler oluşur. Reaktif oksijen türleri olarak bilinen bu moleküller lipit (yağımsı maddeler), protein ve DNA gibi hücre bileşenlerine zarar verir. Aerobik (oksijen soluyan) organizmalarda serbest radikal oluşumunu kontrol altında tutmak ve bu moleküllerin zararlı…

Antioksidanlar

Antioksidan veya oksitleme (yükseltgeme) önleyici, yağların otoksidasyonunu yavaşlatan maddelere verilen addır. Canlılarda, biyokimyasal süreçler, özellikle oksitlenme (paslanma), serbest oksijen türevlerinin (radikaller) oluşmasına neden olur. Yüksek derecede reaktif olan serbest radikaller, farklı moleküller ile kolayca reaksiyona girebilir ve böylece hücrelere ve dolayısıyla da canlıya çok ciddi zararlar verebilir. Antioksidanlar, vücutta “serbest radikal” denilen yukarıda sözü edilmiş olan metabolizma artığı maddeleri durdurarak, kaçınılmaz zararlarının önlenmesinde çok önemli rol oynarlar. Serbest radikaller, eşleşmemiş bir elektrona…

Oleuropein

Oleuropein, zeytin ağacında bolca bulunan bir bitkisel kimyasaldır. Ayni zamanda, oleuropein ve parçalanma ürünü olan hidroksitirosol, çok güçlü antioksidanlardır. Oleuropein sızma zeytin yağının acı, keskin tadını veren maddedir. Bu acılık, yapraklarda çok daha belirgindir. Oleuropein ayrıca, bakteri, virüs, protozoa (tek hücreli parazitler) ve mantar (kandida gibi) öldürücüdür. Oleuropein, zeytin ağacının kabuklarında, gövdesinde, meyvesinde, yağında ve en yüksek oranda da yapraklarında bulunur. Oleuropein, zeytin yaprağın antioksidan…

Akdeniz Diyeti ve Sağlık

Akdeniz Diyeti olarak bilinen ve insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu herkes tarafından kabul görmüş beslenme tarzı özellikle Ege Bölgesi ve adalarda, Yunanistan’dan İspanya’ya, güney Avrupa’nın bütün ülkelerinde yüzyıllardır uygulanmaktadır ve gelenekselleşmiş bir yaşam biçimini de şekillendirmiştir (1, 2). Bu yaşam ve beslenme tarzının sağlık üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmış bir gerçektir ve bu beslenme tarzının kabul gördüğü bölgelerde ortalama insan ömrünün de daha uzun olduğu…

Ölmez Ağaç Zeytin

“Minerva’nın ağacı, romantik bir güzelliğe sahip değildir, ama ferah ve bakımlı alanlarda, rüzgarın okşadığı gövdesinde nazlı nazlı hışırdayan yapraklarıyla tepelere dizildiği ya da eğimli düzlüklere hafifçe gölgesini saldığı zaman uyandırdığı kültür ve huzur dolu düzen ve bu düzenin sürekliliği duygusunu içimizde onun kadar uyandırabilecek bir başka ağaç daha yoktur...” 19. yüzyılın ünlü kültür tarihçisi Victor Hehn’in bu gözlemine katılmamak mümkün mü? Görkemli bir zeytin ağacının…